TEZ TOUR populārie virzieni:
  • VISAS VALSTIS
  • Ar bērniem
  • Ekskursijas
  • EKSOTISKIE
  • KALNU SLĒPOSANA
  • PLUDMALES
  • VISS IEKĻAUTS
  • Ziema 2019/2020
LV
+371 67 202 000
Agreement on the processing of personal data

Cienījamais klient!

 

SIA „Tez Tour” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003586306, juridiskā adrese: Ziedleju iela 6, Mārupe, Marupes nov., LV-2167) pateicas Jums par izrādīto interesi reģistrēties tās mājaslapā un, iespējams, izmantot SIA „Tez Tour” piedāvātos tūrisma pakalpojumus.

 

Pamatojoties uz fizisku personu datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu (Fizisko personu datu apstrādes likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) prasībām, SIA „Tez Tour” reģistrēšanās brīdī lūdz Jūs sniegt SIA „Tez Tour” kā datu pārzinim informāciju. Šīs informācijas sniegšana no Jūsu puses būs noteikti nepieciešama tajā gadījumā, ja mūsu On-line rezervācijas sistēmā nolemsiet veikt pakalpojumu rezervāciju. Līdz tam brīdim Jums ir izvēles iespējas – sniegt šo informāciju par sevi reģistrēšanās brīdī vai pakalpojumu rezervēšanas brīdī. Ja Jums ir nepieciešama kāda papildus informācija, Jums vienmēr ir iespēja sazināties ar SIA „ Tez Tour” pilnvaroto pārstāvi (Marina Batkiļina) pa tālruni +371 22 305 668 vai elektroniskā pasta adresi online@teztour.lv un uzdot papildus Jūs interesējošos jautājumus. Jums ir tiesības nesniegt SIA „Tez Tour” savus personas datus, tomēr šādā gadījumā Jums nebūs iespēja reģistrēties SIA „Tez Tour” On-line rezervācijas sistēmā. Tomēr nepārdzīvojiet, jo arī šādā gadījumā Jums būs iespēja rezervēt un izmantot SIA „Tez Tour” piedāvātos pakalpojumus, vēršoties kādā no SIA „Tez Tour” birojiem vai zvanot pa tālruni +371 22 305 668.

 

Ja Jūs izvēlēsieties reģistrēties SIA „Tez Tour” On-line rezervācijas sistēmā un sniegsiet savus personas datus, šādā gadījumā SIA „Tez Tour” kā datu pārzinis nodrošinās drošu Jūsu personas datu drošu glabāšanu. SIA „Tez Tour” Jūsu personas datus nodos trešajām personām tikai tad, ja Jūs rezervēsiet SIA „Tez Tour” piedāvātos pakalpojumus. Un arī šajos gadījumos Jūsu personas datu apstrāde notiks tikai minimāli nepieciešamajā apjomā, lai nodrošinātu Jūsu rezervēto pakalpojumu sniegšanu. Šādas darbības SIA „Tez Tour” veiks saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6.panta 1.daļas b) apakšpunktu.

 

Pēc reģistrēšanās SIA „Tez Tour” mājas lapā Jums būs iespēja ar mājas lapas starpniecību lūgt SIA „Tez Tour” atsūtīt tieši Jums sagatavotu ceļojuma piedāvājumu. Tikpat vienkārši mājas lapā Jūs varēsiet ievietot lūgumu sazināties ar Jums tieši Jums vēlamā laikā un veidā. Kā būtiskākā priekšrocība jāmin iespēja veikt ceļojumu rezervāciju SIA „Tez Tour” ceļojumu ONLINE rezervācijas sistēmā, kā arī pēc ceļojuma ievietot savu atsauksmi par saņemto pakalpojumu. Lai visas šīs priekšrocības baudītu, Jums nepieciešams sniegt SIA „Tez Tour” pavisam minimālus datus par sevi – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

 

Jūsu sniegtos personas datus SIA „Tez Tour” droši glabās līdz brīdim, kamēr no Jums nesaņems lūgumu Jūsu personas datus dzēst. Visā šajā laika posmā Jums saglabājas tiesības pieprasīt SIA „Tez Tour” kā datu pārzinim piekļuvi Jūsu personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz Jūsu datu pārnesamību. Tāpat Jums vienmēr būs tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Visas Jūsu kā datu subjekta tiesības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 15.-22.pantos.

Pārvelciet karodziņu uz vajadzīgo vietu kartē
OK
Lai lietotājiem būtu ērtāk piekļūt personalizētajai informācijai, lai viņi varētu ielāgot personīgās prioritātes un vietnes uzstādījumus, mūsu mājaslapā tiek izmantoti sīkfaili un citas analoģiskas tehnoloģijas. Lai varētu pievienoties vietnei, Jums jāapstiprina, ka piekrītat minēto tehnoloģiju izmantošanai. Sīkāk
Piekrītu